Oy Husön Ratsastuskeskus AB, Talosaarentie 283, 00890 Helsinki
puh. 0400-351919, huso@huso.net

ajankohtaista

23.05.2018: Tietosuojaseloste

Oy Husön Ratsastuskeskus Ab:

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste jäsenrekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelytoimista

 

1. Rekisterinpitäjä

Oy Husön Ratsastuskeskus Ab

y 0690672-7

Talosaarentie 283 00890  Helsinki

 

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

leila@huso.net

 

3. Rekisterin nimi:

Oy Husön Ratsastuskeskus Ab:n asiakasrekisteri

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus:

Henkilötietoja käytetään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

 

5. Rekisterin sisältämät tiedot

• Nimi

• Osoite

• Sähköpostiosoite

• Syntymäaika

• Sukupuoli

• Puhelinnumero

• Alaikäisen jäsenen huoltajan yhteystiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

• Rekisteröitymistiedot, kuten: käyttäjätunnus, salasana, muu mahdollinen yksilöivä tunnus

•Seuran ja henkilön kilpailutoimintaan liittyvät tiedot sekä muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

•Jäsenen itsensä jäsenrekisteriin kirjaamat tiedot rekisteröitymisen sekä tunneille ilmoittautumisen yhteydessä.

•Rekisterinkäsittelijän (esim. seurakäyttäjän) rekisteriin syöttämät tiedot.

 

7. Tietojen säilyttämisaika

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 4. määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön  mukaisesti.

 

8. Tietojen luovutus

Emme myy tai vuokraa tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

•Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.

•Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

•Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle (esim. kilpailuihin ilmoittautumisen yhteydessä), huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 

10. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. 

 

 

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Oy Husön Ratsastuskeskus Ab

Leila Therman

Talosaarentie 283

00890  HELSINKI

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse: leila@huso.net

 

 

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

 

 

 

 

 Takaisin
Design ja toteutus: SiteFactory Oy
Kuvat: www.sailan.kuvat.fi
Kuvat: www.sallan.kuvat.fi